MÉS per Porreres valora molt positivament l’ampliació perquè a part de donar cobertura a la població actual, ara les aigües depurades seran aprofitables per a la pagesia. Així i tot, tenim clar que fa falta seguir treballant per separar les aigües residuals i les aigües netes al municipi i ara l’ajuntament ha d’acompanyar aquesta acció amb unes noves Normes Urbanístiques de contenció a fi que s’asseguri que els serveis que tenim a Porreres, sigui la depuradora o altres, siguin suficients per a la població que viu a la vila

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, acompanyat del director gerent d'ABAQUA, Guillem Rosselló i del nostre regidor Sebastià Lliteres han visitat les obres d’ampliació i remodelació de la depuradora. El projecte té un pressupost de 2.199.812,83€ i permetrà donar servei a la població actual del poble (5.600), quan actualment està preparada per a 4.500.

Així, per exemple, si actualment les instal·lacions estan capacitades per a tractar un cabal de 825,2 m3 diaris quan les obres hagin finalitzat podran tractar-ne 1200 m3, un 45% més. La capacitat de tractament en hora punta, en canvi, passarà de 68,75 m3/hora a 120 m3/hora, suposant un increment de capacitat del 75%. A més, el cabal admissible a pretractament s’incrementerà fins a un 118% passant dels 68,75 m3 actuals fins als 150 m3.

Mir ha assegurat que "aquest projecte és una mostra més del compromís d’aquest Govern amb el sanejament i el cicle de l’aigua". En aquest sentit, ha destacat que la de Porreres és una de les vuit depuradores, d’un total de 79, gestionades per l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) que incompleixen els requisits d’abocament dels efluents, segons va explicar en la compareixença voluntària al Parlament el passat 11 de març. "Una particularitat", ha afegit, "a la qual aquestes obres posaran fi i que demostren que aquest Govern és proactiu en la identificació i resolució de problemàtiques".

L’ampliació de l’EDAR de Porreres permetrà, per tant, l’adaptació de les actuals instal·lacions a les noves exigències normatives. La renovació permetrà, a més, afrontar els reptes derivats de l’antiguitat i pèrdua de rendiment de les instal·lacions existents, les característiques de càrrega contaminant de l’aigua d’entrada i de l’increment de població previst per als propers anys. Està previst que l’ampliació sigui operativa durant el primer trimestre de 2021.