Aquí teniu un article d'opinió i anàlisi sobre la tasca de Càritas Porreres, signat per la nostra companya i voluntària d'aquesta entitat Caterina Oliver.

Des del «boom» turístic, a les nostres Illes, no hi ha hagut cap preocupació de crear i mantenir els diferents sectors econòmics, a poc a poc les bases econòmiques autòctones han sofert un gran retrocés per transformar-se en el model econòmic que tots coneixem com a monocultiu turístic, depenem d'una economia fràgil que penja d'un fil i la crisi sanitària de la Covid-19 ho ha demostrat. La paralització de les activitats no essencials han suposat un notable increment de demandes d'ajuda a Càritas i encara que hàgim entrat a l'anomenada nova normalitat hi ha sectors que continuen paralitzats i els treballadors i les treballadores no han retornat ni retornaran, de moment, als seus llocs de feina, per això les demandes de Càritas, a hores d'ara, no disminueixen.

Un grup de voluntàries de Càritas Porreres treballam en xarxa per donar suport a famílies que s'han quedat pràcticament sense ingressos, les ajudes van des d'aliments fins a suport per mantenir despeses indispensables de la llar.

Els recursos que disposa Càritas Porreres s'aconsegueixen a través del banc d'aliments, beneficis de les nostres botigues solidàries, ajudes puntuals de l'Ajuntament, de porrerencs i porrerenques que aporten cistelles de productes bàsics i fan donacions econòmiques, recol·lectes especials que s'han fet a l'Església, les empreses Agromart i Eroski, també, s'han sumat fent campanya a les  botigues del nostre poble. No volem deixar d'aprofitar aquestes línies per expressar el nostre agraïment a totes les persones i entitats solidàries.

Podem observar a la gràfica, del darrer trimestre de 2019 i el primer semestre de 2020, com el nombre de beneficiaris Càritas-Porreres ha anat augmentant des de l'abril del 2020

Com es pot accedir a les ajudes de Càritas?  Les persones que ho necessiten s'han d'adreçar al departament dels Serveis Socials de l'Ajuntament, aquest fa la valoració i si es compleixen els requisits es deriven a Càritas per poder rebre les ajudes sol·licitades i que estan al nostre abast.

Si algú vol col·laborar, a través de donacions d'aliments i/o donatius econòmics, es pot posar en contacte amb el voluntariat de les botigues solidàries, obertes els dimarts el matí i els dimecres i dijous l'horabaixa, i també amb les persones que realitzen tasques de gestió de la Rectoria.

«Càritas Mallorca és l’acció caritativa i social de l’Església Catòlica i la seva missió és promoure el desenvolupament humà integral de totes les persones i tots els pobles, especialment els més empobrits i exclosos, a través del compromís de les comunitats cristianes per tal de construir un món més just. (...) L'acció de Càritas és possible gràcies als gestos desinteressats de moltes persones. Fer-se de Càritas és tenir un compromís amb les persones i apostar per una societat més justa. (...) Tots els gestos fan possible que Càritas continuï acompanyant a milers de persones.»1


*Títol de la Memòria 2019 Càritas Mallorca

1 Memòria 2019 Càritas Mallorca