Benvolguda Sra. Batlessa,

Des del grup municipal MÉS per Porreres escrivim aquesta carta per mostrar, davant de tot, el nostre suport a l’equip de govern en aquesta greu situació que viu el nostre poble de Porreres, i tot el nostre país en general. Ja ho hem fet públic i li ho hem transmès en altres ocasions, però volem reafirmar el nostre compromís i oferiment, i posar-nos a disposició de l’equip de govern pel que sigui necessari.

És per això que més enllà de paraules i intencions, que de cor hi són, i hi són de forma sincera, volem fer-li arribar una sèrie de propostes (no exhaustives, sinó complementàries i totalment obertes) per ajudar a pal·liar els efectes que ja es deixen entreveure per tota la ciutadania, empreses i negocis.

Complementant aquestes propostes, també voldríem transmetre el nostre desig de creació d’una comissió de seguiment de la crisi per part de l’Ajuntament, conformada per representants de cada un dels partits del consistori, per la policia local, protecció civil, personal sanitari, personal dels serveis socials i del consell escolar municipal. Creim que seria positiu que existís aquesta comissió i que es reunís almanco un pic per setmana, sempre de forma telemàtica.

Per acabar, informar-la que aquesta carta serà enviada també a la militància de MÉS per Porreres, i la farem extensiva als nostres votants i a tota aquella gent que la vulgui llegir.

Esperem que sigui d’utilitat i restam a la seva disposició per parlar d’aquestes mesures i de qualsevol altra proposta que es faci des de l’Ajuntament de Porreres. Aquesta crisi només la superarem junts i essent solidaris tots i totes!

Aquestes són algunes de les propostes de MÉS per Porreres de cara a pal·liar els efectes de la crisi de la COVID-19:

  • Avaluació del pressupost municipal per reestructurar-lo i fer-lo més social que mai: caldrà re-avaluar ingressos i despeses de forma general, quan hagi acabat el confinament.
  • No cobrar taxa de terrasses als negocis d'hostaleria durant el període de tancament.
  • No cobrar taxa recollida de fems comercial als negocis durant el període de tancament.
  • No cobrar taxa de mercat als placers que no hagin pogut muntar paradeta.
  • Instar la cooperativa que gestiona l’escoleta municipal a bonificar les quotes durant els mesos que hagin hagut de tancar. Instar la cooperativa que gestiona l’escola de música a fer tota l’activitat que pugui de forma telemàtica (sabem que ja es fa així) i a bonificar les quotes d’aquelles persones que no hagin pogut seguir les classes telemàticament.
  • Subvencions/ajudes a aquelles empreses o negocis més vulnerables i/o estratègics, quan hagi passat tot el període de confinament i s’hagin avaluat els danys. Hauria de servir per poder pal·liar la despesa en impostos, tot i el tancament del negoci pel confinament. Segurament s’ha de descartar la bonificació en el pagament d’impostos com l’IBI perquè això impediria bona part dels ingressos de l’Ajuntament.
  • Bonificació dels abonaments a la piscina municipal per valor dels temps que hagi estat tancada al públic.
  • Línia d’ajuts al comerç local mitjançant diverses fórmules: hi ha pobles que amb l’estalvi que s’hagi pogut acumular durant aquestes setmanes pel que fa a despeses corrents no executades, faran “bons” per gastar als comerços locals. Segurament hi haurà més exemples a seguir.
  • Servei d’informació centralitzada sobre com aconseguir ajudes provinents del Consell de Mallorca, Govern de les Illes Balears i Estat.

Amb el desig de sortir com més aviat millor d’aquesta situació, la saludam cordialment.

Atentament,

Els regidors de MÉS per Porreres.

Maria Rosa Juan Moll, Sebastià Lliteres Lliteres i Tomeu Garí Salleras.

Porreres, a 1 d’abril del 2020.