Avui dilluns 29 de juny s’ha aprovat en ple extraordinari la modificació de les normes subsidiàries del 1998 per fer-hi cabre el tram de ronda que falta per connectar el camí de na Bosca amb la zona del Pont (carretera de Vilafranca). MÉS per Porreres hi hem votat a favor ja que pensam que és una gran necessitat pel poble, però hem volgut fer una sèrie de puntualitzacions. A més, hem demanat la restauració del molí d’aigua del Pont i de la síquia que hi arriba des de la síquia de Banyeres.

Podeu veure el ple en diferit clicant aquest enllaç gràcies a la tasca de Porreres Televisió: https://www.porrerestv.com/index.php/videoteca/19-ajuntamenttv/3321-sessio-plenaria-extraordinaria-de-l-ajuntament-de-porreres-29-06-20

IMATGE: mapa inclòs al document que s'ha aprovat avui: en verd, les zones que seran "zones verdes"; en gris, el darrer tram de ronda que falta per construir; i en gris i retxes, els nous aparcaments projectats. Autoria de la imatge: Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial, maig del 2020.

A l’inici del Ple hem mostrat la nostra disconformitat amb el fet de celebrar aquesta sessió telemàticament: tota l’oposició va demanar celebrar-la presencialment perquè crèiem que era raonable, ja que els portaveus podrien seure a la bancada i la resta de regidors, als seients del públic guardant la distància. A més, la convocatòria de la reunió informativa es va fer per whatsapp i sense cap document oficial, ni avisant de la temàtica concreta que s’havia de tractar. El Ple s’hagués pogut celebrar perfectament la setmana que vé, ja que les presses mai no són bones conselleres, i a més dificulten l’estudi de la documentació per part de l’oposició.

El nostre portaveu suplent, Tià Lliteres, ha comentat que es tracta d’una modificació necessària però que creim que ja s’hauria d’haver previst i fet fa anys, per tenir-ho arreglat i en el moment d’executar-ho no haver d’estar pendent d’això. Quan al Ple de pressupostos (febrer) parlàvem de falta de visió de futur del projecte de l’equip de govern, parlàvem de coses com aquestes.

Parlant d’aquesta modificació puntual (veure mapa), creim que l’opció que recull la memòria justificativa és la correcta per una sèrie d’elements que la fan positiva:

  • Redueix l’àrea edificable, tot i que el tema de l’habitatge és un debat a part que també ens preocupa i que un dia o altre aquest ajuntament hauria d’afrontar. Es crearan noves zones verdes, donant possibilitats a espais interessants pel poble en un futur, i això és bo.
  • Conserva elements patrimonials com la sínia del Pont i protegeix l’espai de la síquia de Banyeres/Es Pla. Hem explicat, però, que l’espai del molí d’aigua del Pont (a la fotografia), molt proper a la zona afectada per aquesta modificació, s’hauria pogut aprofitar per incloure’s dins la zona verda i recuperar aquest element etnològic gairebé únic a la vila, que es troba molt degradat i passa desapercebut, així com la síquia que hi duia aigua, desviada des de la síquia gran. Hem reivindicat la seva restauració i integració dins el paisatge de la zona per embellir l’entrada del poble i per recuperar aquest molí, que sembla ser que és de propietat municipal. Si és així, la situació de ruïna del molí esdevindria més greu ja que evidenciaria una falta de manteniment i preocupació per part de l’Ajuntament, tot i que gràcies a la nostra reivindicació ara sembla que serà una preocupació compartida.
  • Nous aparcaments: és una bona notícia que es planifiquin nous aparcaments, i trobam lògica la seva posició al mapa. No passa el mateix a l’aparcament plantejat a la zona del Pou d’Amunt (al darrer tram de ronda executat): en aquella zona, s’havia previst un aparcament (abril del 2019) entrant a la ronda nova venint de la benzinera, a mà esquerra, enlloc d’aprofitar i fer l’aparcament aferrat a la Plaça de Toros. Aquest fet s’agreuja si pensam que en la modificació aprovada avui, els aparcaments es mengen un terreny que era residencial urbanitzable, a diferència de l’aparcament previst al Pou d’Amunt, que es preveia fer en una zona verda per no ocupar espai residencial urbanitzable. Hem explicat que això representava una mala planificació i un greuge comparatiu pels propietaris de les diferents zones (uns «beneficiats», altres «perjudicats»), però el regidor Martorell ha explicat que l’aparcament del Pou d’Amunt ha rebut al·legacions i segurament canviarà de lloc finalment. Estarem atents perquè així sigui.
  • Finalment, Tià Lliteres, ha demanat que es cerquin vies de finançament per executar tant la ronda (que el Consell de Mallorca ja ha dit que està compromès en pagar) i les zones verdes, tan importants pel poble. Segons ha explicat l’equip de govern, les zones verdes es podran expropiar amb doblers provinents de les legalitzacions de construccions en rústic que es varen recaptar fa uns anys (així ho permet la llei) i que el vial de la ronda es podrà adquirir mitjançant doblers del romanent municipal. També s’ha demanat si s’ha parlat amb els propietaris afectats per aquesta modificació, i sembla ser que han estat informats de la situació, segons ens ha dit la batlessa.

Ara, amb l’expectativa de les noves normes que haurem d’aprovar aviat (les definitives), es fa encara més necessari materialitzar un informe que vàrem demanar sobre totes les modificacions que han patit les normes urbanístiques d’ençà el 1998 i especialment d’ençà l’aprovació inicial de les noves (2012), per poder-nos fer una idea general del recorregut d’aquesta normativa i també per donar-la a entendre a la gent del poble, que té dret a conèixer-ho. Si teniu qualsevol suggeriment o dubte, podeu contactar amb qualsevol dels tres regidors!

Molí d'aigua del Pont, a la carretera de Vilafranca, just a la cantonada entre l'entrada del Carrer Nou i l'entrada del que serà la nova ronda. Té una síquia antiga que arriba fins a la síquia de Banyeres. Són elements arquitectònics molt valuosos però molt abandonats.